Родной язык и литература

Ай-хунуТемазыКылыр онаалгазы
28.01Кылыг созунун немелде утка илередир хевирлериарын 90. 91,93. 94 -те дурумнерни кичээнгейлиг номчуур Мергежилге158, 162 (аас-биле ) мергежилге 164, 170(бижимел-биле)
01.01Кылыг созунун немелде утка илередир хевирлеринге катаптаашкынМерг 171-де чолукшулга дугайында созуглелди доктаадыр. «Шагаада» деп чогаадыг бижиир