Родной язык и литература

Тыва дыл

Дата выполнения Тема Онаалга
01.04.2020 Демдек аттарынын тематиктиг болуктери  
03.04.2020 Хамаарылганын демдек аттары  
06.04.2020 Демдек аттарынын синтаксистиг ролю  
08.04.2020 Демдек адынын морфологтуг сайгарылгазы  

Торээн чогаал

Дата выполнения Тема Онаалга
01.04.2020 С.С Сурун-оол » Ус-Кушкаш  
04.04.2020 С.Сарыг-оол « Эдер амытаннар  
08.04.2020 С.Сарыг-оол « Эдер амытаннар. Туннел кичээл