1 класс

Русский язык

Яндекс учебник

Математика

Яндекс учебник

Предмет: Ужуглел

27.01.22г — ар.73 номчуур, бижиир. Пп деп ун кирген состер тывар, шын адаар. Номдан дужуруп бижиир.

31.01.22г — ар.74 Чараш бижиир, номчуур.

01.02.22г — ар.75 Уш домак бижиир созуглелден.

Предмет:  Литературное чтение

26.01.22г — стр.28-29 прочитать

27.01.22г — стр.30-31 прочитать

28.01.22г — стр.32-33 прочитать

01.02.22г — стр.34-35 прочитать

Предмет: математика

26.01.22г — стр.11 №5,7,8 решить

27.01.22г — стр.12 №1,2,3 решить