Родной язык и литература

Тыва дыл

Дата выполнения Тема Домашнее задание
01.04.2020 Адалга дугайында билиг арын 258, мергежилге 203, 204(бижимел)
02.04.2020 Адалгага бижик демдектери Эжинге чагаа бижиир. Созуглелден 3 дурумге домактарны  ангылап бижиир.
03.04.2020 Адалгага катаптаашкын. Адалгаларлыг 6 домак чогаадыр,
03.04.2020 Киирилде состер Дурумгу катаптаар, арын261, мерегежилге 208 (бижимел)