Родной язык и литература

Ай-хунуТемазыКылыр онаалгазы
27.01Даар байдалдын тайылбыр домааМерг 43-те чогаадыг бижиир мерг 45-те кожамыктарны бижиир. Даалгазын кууседир, доктаадыр
01.01Даар байдалдын тайылбыр домаанга бижик демдектериАрын 82-де таблицаны долдурар. Арын 80-де дурумну ажыглаар